Vijeće za prevenciju kriminaliteta: Pregled sigurnosnih pokazatelja od 1.1. do 31.12.2021.

Pod poveznicom Prevencija kriminaliteta (link na https://www.solin.hr/prevencija-kriminaliteta/publikacije-vijeca-za-provedbu-programa-prevencije-kriminaliteta/) objavljena je najnovija publikacija Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Solina za period od 1.1. do 31.12.2021.

Statistički pregled neprihvatljivih ponašanja/kriminaliteta po mjesnim odborima i usporedba za isti period tri kalendarske godine, uz informaciju građanima  podloga je i za društvena istraživanja koja bi se provodila na teme povezane sa kvalitetom životnog okruženja.

Relativna statistička stabilnost nikako ne smije zavarati. Naime, iako je statistička slika dobar argument za raspravu, subjektivni osjećaj sigurnosti kod građana i gostiju u mnogome je povezan s dostupnošću informacija, transparentnošću i dostupnošću institucija na lokalnoj razini, komunalnim redom i razinom kulture življenja lokalne zajednice koja se očituje i u odnosu prema javnim i privatnim površinama.

Zaključnu sliku grada, uz istaknutu ulogu institucija na lokalnoj razini, u značajnom kreiraju njegovi građani svojim odnosom prema naslijeđenim vrijednostima  iz povijesti, baštine, kulture življenja. 

Scroll to Top Skip to content