Zaključak o dodjeli božićnice umirovljenicima, socijalno ugroženim obiteljima i nezaposlenim osobama s područja Grada Solina

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina, br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Solina dana 23. studenoga 2022. godine, donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o dodjeli božićnice umirovljenicima, socijalno ugroženim obiteljima
i nezaposlenim osobama s područja grada Solina

Zaključak se nalazi u nastavku teksta.

NAPOMENA:

Obavještavamo građane Grada Solina, da će se božićnica (bonovi) dijeliti na 2 mjesta:

1. U prostorijama Gradske uprave Grada Solina, Solin, Stjepana Radića 42, za sljedeće kategorije:

– umirovljenicima

– socijalno ugroženim obiteljima

2. U prostorijama Doma kulture Zvonimir, Solin, Kralja Zvonimira 50, za sljedeće kategorije:

– nezaposlene osobe

– osobe starije od 60 godina koje ne ostvaruju i nikad nisu ostvarivale dohodak

3. Bonovi će se dijeliti u periodu od 6. prosinca 2022. godine do 22. prosinca 2022. godine, u vremenu od 8:00 do 14:00 sati svakim radnim danom, osim utorka kada će se bonovi dijeliti u vremenu od 12:00 do 18:00 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

UMIROVLJENICI:

1. OSOBNA ISKAZNICA

2. ODREZAK ILI IZVJEŠĆE O MIROVINI ZA 11. MJESEC 2022. GODINE

KORISNICI PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU, TUĐE POMOĆI I NJEGE I OSOBNE INVALIDNINE

1. OSOBNE ISKAZNICE

NEZAPOSLENE OSOBE PRIJAVLJENE NA HZZZ-u – Ispostava Solin :

1. OSOBNA ISKAZNICA

OSOBE STARIJE OD 60 GODINA, KOJE NE OSTVARUJU NITI SU IKAD OSTVARIVALI BILO KAKAV PRIHOD OD RADA, MIROVINE I DRUGIH PRIMANJA PO BILO KOJOJ DRUGOJ OSNOVI

1. OSOBNA ISKAZNICA

2. POREZNO UVJERENJE

3. POTVRDA O RADNOPRAVNOM STATUSU (tzv.e-radna knjižica)

NAPOMENA:

PRAVO NA BOŽIĆNICU MOŽE SE OSTVARITI SAMO PO JEDNOM OSNOVU

Scroll to Top Skip to content