Započela arheološka istraživanja na lokalitetu Rižinice

U sklopu provedbe projekta “HeritageREVIVED – Očuvanje, valorizacija i promocija kulturne baštine na periferiji urbanih područja”, započela su arheološka istraživanja na lokalitetu Rižinice. Ovim istraživanjima utvrdit će se daljnji smjer u istraživanju arheoloških ostataka te će poslužiti kao priprema i podloga za prezentaciju lokaliteta.

Arheološki lokalitet Rižinice još od kraja 19. stoljeća, zahvaljujući natpisu sa spomenom Trpimira, predstavlja jedan od najznačajnijih starohrvatskih lokaliteta. Novijim arheološkim nalazima, Rižinice se potvrđuju ne samo kao starohrvatsko već i značajno antičko nalazište, o čemu svjedoče monumentalni ostatci antičke arhitekture.

Istraživanja se provode u sklopu projekta HeritageREVIVED koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina–Crna Gora 2014. – 2020. Projekt se bavi zajedničkim prekograničnim izazovom integriranja u ponudu održivog kulturnog turizma i upravljanja lokalitetima kulturne baštine, posebno onim arheološkim koji su smješteni na periferiji urbanih područja, a koja su često fizički ugrožena, zanemarena, nepristupačna ili slabo dostupna.

Provedbom projekta će se Rižinice integrirati u ponudu kulturnog turizma grada Solina, izgradit će se prilaz lokalitetu čime će isti postati dostupan posjetiteljima, a osim samog prilaza, lokalitet će se oplemeniti ambijentalnom rasvjetom, urbanom i komunalnom opremom te multimedijom. Time će se doprinijeti poboljšanju općeg stanja i očuvanosti ovog zaštićenog kulturnog dobra.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost Grada Solina i ni u kojem slučaju ne predstavlja stavove Europske unije.

Scroll to Top
Skip to content