Druga javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Bilankuša”

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom
i europskih fondova

Klasa: 350-02/17-04/04
Ur.br: 2180/1-04-01-18-34
Solin. 7. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 96. stavak 3., a u vezi s člankom 104. i 113. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika KLASA 350-02/17-04/04, URBROJ: 2180/01-01-18-33, od 6. ožujka 2018. godine, Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europskih fondova objavljuje

DRUGU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Bilankuša”

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Bilankuša” (dalje u tekstu: Prijedlog ID DPU-a “Bilankuša”) započet će 23. ožujka 2018. godine.

2. Javni uvid održati će se u periodu od 23. ožujka do 3. travnja 2018. godine. Za vrijeme javnog uvida Prijedlog ID DPU-a “Bilankuša” bit će izložen u zgradi Gradske uprave (Stjepana Radića 42, Solin), svakim radnim danom i objavljen na web stranici Grada Solina: www.solin.hr

3. Javno izlaganje održati će se 26. ožujka 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Solina (Stjepana Radića 42, Solin) s početkom u 10,00 sati.

4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID DPU-a “Bilankuša” mogu se podnositi do 3. travnja 2018. godine na adresu: GRAD SOLIN- Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europskih fondova – 21210 Solin, Stjepana Radića 42. 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi.

PROČELNICA ODJELA:
Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

Druga javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna DPU Bilankuša

Izmjene i dopune DPU Bilankuša – Prijedlog plana 2

Scroll to Top Skip to content