Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina i Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom

KLASA: 350-02/17-01/08
URBROJ: 2180/01-04-01-20-39
Solin, 04. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 96.stavak 3., a u vezi s člankom 113. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17) i Zaključka Gradonačelnika KLASA 350-02/17-01/08, URBROJ: 2180/01-01-20-38, od 03. prosinca 2020. godine, Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina i Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina (dalje u tekstu: Prijedlog ID PPU-a) i Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina (dalje u tekstu: Strateška studija) započet će 14. prosinca 2020. godine.
  2. Javni uvid održati će se u periodu od 14. prosinca 2020. do 14. siječnja 2021. godine. Za vrijeme javnog uvida Prijedlog ID PPU-a i Strateška studija biti će izloženi u zgradi Gradske uprave (Stjepana Radića 42, Solin), svakim radnim danom i objavljeni na web stranici Grada Solina: www.solin.hr
  3. Javno izlaganje održati će se 12. siječnja 2021. godine u Domu kulture Zvonimir, Zvonimirova 50, Solin, s početkom u 9,00 sati. Ukoliko epidemiološke mjere budu nalagale drugačije, posebna obavijest o odvijanju javnog izlaganja će se objaviti na web stranici Grada Solina: www.solin.hr
  4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID PPU-a Grada Solina i Stratešku studiju mogu se podnositi do 14. siječnja 2021. godine na adresu: GRAD SOLIN – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom – 21210 Solin, Stjepana Radića 42. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi.

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA:
Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

Scroll to Top Skip to content