Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom

KLASA: 350-02/21-01/24
URBROJ: 2180/01-04-01-21-20
Solin, 01. srpnja 2021. godine

Na temelju članka 96.stavak 3., a u vezi s člankom 113. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN RH broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA 350-02/21-01/24, URBROJ: 2180/01-01-21-19, od 21. lipnja 2021. godine), Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina

1.Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina (dalje u tekstu: Prijedlog ID PPU-a) započet će 05. srpnja 2021. godine.

2.Javni uvid održati će se u periodu od 05. srpnja 2021. do 03. kolovoza 2021. godine. Za vrijeme javnog uvida Prijedlog ID PPU-a biti će izložen u zgradi Gradske uprave (Stjepana Radića 42, Solin), svakim radnim danom i objavljen na web stranici Grada Solina: www.solin.hr

3.Javno izlaganje održati će se 14. srpnja 2021. godine u Domu kulture Zvonimir, Zvonimirova 50, Solin, s početkom u 9:00 sati. Ukoliko epidemiološke mjere budu nalagale drugačije, posebna obavijest o odvijanju javnog izlaganja će se objaviti na web stranici Grada Solina: www.solin.hr

4.Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID PPU-a Grada Solina mogu se podnositi do 03. kolovoza 2021. godine na adresu: GRAD SOLIN – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom – 21210 Solin, Stjepana Radića 42. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi.

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA:
Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

Scroll to Top Skip to content