Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage DPU “Škola – Ninčevići”

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom
i europske fondove

Klasa: 350-02/18-04/03
Ur.br: 2180/01-04-01-18-10
Solin, 14. lipnja 2018.

Na temelju članka 96. stavak 3., a u vezi s člankom 113. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13 i 65/17) i Zaključka gradonačelnika Solina KLASA: 350-02/18-04/0003, URBROJ: 2180/01-01-18-9 od 13. lipnja 2018. godine, Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europske fondove objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage
Detaljnog plana uređenja “Škola – Ninčevići”

1. Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Škola – Ninčevići” (dalje u tekstu: Prijedlog stavljanja izvan snage DPU-a) započeti će 26. lipnja 2018. godine.

2. Javni uvid održati će se u periodu od 26. lipnja do 4. srpnja 2018. godine. Za vrijeme javnog uvida Prijedlog Odluke stavljanja izvan snage DPU-a biti će izložen u prostorijama Gradske uprave (Stjepana Radića 42, Solin) svakim radnim danom i objavljen na web stranici Grada Solina: www.solin.hr

3. Javno izlaganje održati će se 28. lipnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Solina (Stjepana Radića 42, Solin) s početkom u 10,00 sati.

4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog stavljanja izvan snage DPU-a mogu se podnositi do 4. srpnja 2018. godine na adresu: GRAD SOLIN- Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europske fondove -21210 Solin, Stjepana Radića 42. 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi.

PROČELNICA ODJELA:
Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

Stavljanje izvan snage DPU Škola Ninčevići -pdf
1-namjena-DPU_SKOLA Model -pdf

Javnu raspravu o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage DPU “Škola – Ninčevići” – pdf

Scroll to Top Skip to content