Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA:
944-18/20-02/33
URBROJ: 2180/01-03-01-20-1
Solin, 06. listopada 2020. godine.

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste: Put mira u Solinu.

Opis dionice: Put Mira k. č.zem : 6510/29, 6511/1, 6512/2, 6522/1, 6529/3, 6529/7, 6529/8, 6530/8, 6544/1, 6545/1, 6547/1, 6547/11, 6547/12, 6547/13, 6547/14, 6547/2, 6547/30, 6547/38, 6547/4, 6547/40, 6547/43, 6547/44, 6547/6, 6547/7, 6550/4, 6557, 6558/1, 6560, 6561/1, 6564/1, 6565/1, 6566, 6568, 6601, 6602/1, 6604/2, 6607/1, 6608/1, 6609/1, 6610, 6612, 6627/1, 6628/1, 6629/1, 6630/1, 6635/1, 6636/1, 6638/1, 6639/1, 6641/1, 6641/3, 6643/1, 6645, 6652/1, 6653/2, 6658/2, 6663, 6666/1, 6671/1, 6673/3, 6675/3, 6677/2, 6682/2, 6920/1, 6921/2, 6922, 6923/1, 6923/2, 6923/4, 6947/1, 6947/3, 6948/1, 6948/3, 6949/1, 6949/3, 6950/2, 6951/2, 6952/1, 6953/1, 6967/2, 6972/2, 6973/1, 6974/1, 6974/2, 6974/3, 6990, 6991, 6992/1, 7176/1, 7177/3, 7179/3, 7179/5, 8105/1, 8108/2, 8108/38, 8108/39, 8108/40, 8108/41, 8243/1, 8243/3, 8244/1, 8244/10, 8244/16, 8244/21, 8244/22, 8244/4, 8244/9, 8249/1, sve K.O. Solin
Datum započinjanja radova 09. 10. 2020. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka Geoposition j.d.o.o. Svetog Spasa 26, Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Marini Tomaš.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 19. 10. 2020. godine ( ponedjeljak ) u vremenu od 10,00 do 11,00 sati u prostorijama Doma kulture Zvonimir u Solinu Ulica kralja Zvonimira 50, Solin.

Pročelnik:
Ante Ljubičić, dipl. iur.

Scroll to Top Skip to content