Najava 2. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Dana 15. srpnja 2021. godine (četvrtak) u 17.30 sati održat će se 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina u Domu kulture Zvonimir Solin

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:
1.Izbor drugog potpredsjednika Gradskog vijeća
2.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Solina za razdoblje svibanj-prosinac 2021.
3.Prijedlog Odluke o naknadi vijećnicima Gradskog vijeća, predsjednicima Vijeća mjesnih odbora te članovima radnih tijela Gradskog vijeća
4.Prijedlog Zaključka povodom Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u travnju 2021.
5.Prijedlog Zaključka povodom Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u svibnju 2021.
6.Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage dijela Zaključka o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
7.Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova:
-Odbora za Statut i poslovnik
-Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
-Odbora za financije i proračun
-Odbora za odlikovanja, javna priznanja te imena ulica i trgova
-Odbora za društvene djelatnosti
-Odbora za propise, predstavke i pritužbe
-Odbora za suradnju s gradovima i općinama
-Odbora za razvoj i obnovu

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Ivan Andabak, mag. pov. i etno.

NAPOMENA: U slučaju da pojedini vijećnik/ica ima simptome bolesti covid – 19 potvrđene od liječnika, odnosno potvrđenu dijagnozu covid – 19, a želi sudjelovati u radu sjednice Vijeća, molimo da se javi na vrijeme kako bi se osiguralo elektroničko sudjelovanje u radu i glasovanje.

Prijedlozi odluka i zaključaka 2. sjednice Gradskog vijeća grada Solina:

Scroll to Top Skip to content