Najava 24. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Dana 31. kolovoza 2020. godine (ponedjeljak) u 17.00 sati održat će se 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina u Domu kulture Zvonimir Solin.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

1.Prijedlog Osobnih nagrada Grada Solina za 2020. godinu
2.Prijedlog Kolektivnih nagrada Grada Solina za 2020. godinu
3.Prijedlog Zaključka o Polugodišnjem izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
4.Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2020. godinu
5.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Solina za 2020. godinu
6.Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna DPU KULA
7.Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina
8.Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu
9.Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno
10.Prijedlog Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja Grada Solina
11.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama zaposlenika Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
12.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika Gradske knjižnice Solin
13.Prijedlog dopuna Poslovnika gradskog vijeća Grada Solina

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r

Prijedlozi zaključaka, izvješća, odluka 24. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Scroll to Top Skip to content