Najava 28. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Dana 3. veljače 2021. godine (srijeda) u 17.00 sati održat će se 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina u Domu kulture Zvonimir Solin

DNEVNI RED:

1.Informacija o ekološkom stanju u Mjesnom odboru Vranjic
2.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Strategije upravljanja imovinom Grada Solina za razdoblje od 2021. do 2027. godine
3.Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi
4.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Solina za razdoblje siječanj-travanj 2021. godine
5.Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u siječnju 2021. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.

NAPOMENA: U slučaju da pojedini vijećnik/ica ima simptome bolesti covid – 19 potvrđene od liječnika, odnosno potvrđenu dijagnozu covid – 19, a želi sudjelovati u radu sjednice Vijeća, molimo da se javi na vrijeme kako bi se osiguralo elektroničko sudjelovanje u radu i glasovanje.

Prijedlozi zaključaka, odluka i izvješća 28. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Scroll to Top
Skip to content