Najava 29. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Dana 22. veljače 2021. godine (ponedjeljak) u 17.00 sati održat će se 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina u Domu kulture Zvonimir Solin.

DNEVNI RED:

1.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za 2020. godinu
2.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena Statuta Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
3.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Strategije upravljanja imovinom Grada Solina za razdoblje od 2021. do 2027. godine
4.Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Solina
5.Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.

NAPOMENA: U slučaju da pojedini vijećnik/ica ima simptome bolesti covid – 19 potvrđene od liječnika, odnosno potvrđenu dijagnozu covid – 19, a želi sudjelovati u radu sjednice Vijeća, molimo da se javi na vrijeme kako bi se osiguralo elektroničko sudjelovanje u radu i glasovanje.

Prijedlozi zaključaka, odluka i izmjena 29. sjednice Gradskog vijeća grada Solina:

Scroll to Top Skip to content