Najava 3. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Dana 1. rujna 2021. godine (srijeda) u 16.00 sati u Domu Zvonimir Solin održat će se 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

1.Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Solin
2.Prijedlog Odluke o dodjeli Osobnih nagrada Grada Solina za 2021. godinu
3.Prijedlog Odluke o dodjeli Kolektivnih nagrada Grada Solina za 2021. godinu
4.Prijedlog Odluke o Nagradi za životno djelo Grada Solina za 2021. godinu
5.Prijedlog Rješenja o razriješenu članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
6.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
7.Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin
8.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin
9.Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak Solin
10.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak Solin
11.Prijedlog Odluke o naknadi vijećnicima Gradskog vijeća, predsjednicima Vijeća mjesnih odbora, te članovima radnih tijela Gradskog vijeća

Dopuna Dnevnog reda:

-Prijedlog Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Cvrčak Solin i osnivanje novog dječjeg vrtića

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Ivan Andabak, mag. pov. i etno., v.r.

NAPOMENA: U slučaju da pojedini vijećnik/ica ima simptome bolesti covid – 19 potvrđene od liječnika, odnosno potvrđenu dijagnozu covid – 19, a želi sudjelovati u radu sjednice Vijeća, molimo da se javi na vrijeme kako bi se osiguralo elektroničko sudjelovanje u radu i glasovanje.

Prijedlozi odluka, zaključaka, rješenja 3. sjednice Gradskog vijeća grada Solina:

Scroll to Top
Skip to content