Obavijest iz Službe naplate i kontrole parkinga

Obavijest korisnicima parkirališta pod naplatom i korisnicima godišnjih povlaštenih parkirališnih karata.

Dana 31. srpnja 2020. završava vremenski period od mjesec dana prilagodbe na uvedenu novu „O“ zonu (u užem dijelu centra grada koja obuhvaća izdvojeno parkiralište istočno od Gradske uprave (PPC) i izdvojeno zapadno parkiralište od Gradske uprave pored Ulice Stjepana Radića.)

Ovim putem molimo korisnike da obrate pozornost na gore navedeno u cilju izbjegavanja nepotrebnih reklamacija i neugodnih situacija. 

Naime, prestankom perioda prilagođavanja novih zona od 1. kolovoza 2020. u navedenoj „O“ zoni primjenjivat će se pravila iz Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Solinu (Službeni vjesnik br.04/2014.) i Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranje , visini naknade za parkiranje i vremenu naplate (Službeni vjesnik br. 07/2020.)

Scroll to Top Skip to content