OBAVIJEST: Odluka o oslobađanju komunalne naknade

Obavještavamo vas da je Grad Solin dana 29. travnja 2020.godine donio Odluku o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za obveznike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Klasa: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19.03.2020. zabranjen rad uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 virusom, i to za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, za razdoblje od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020..

Ovim putem Vas pozivamo da nam uputite pismeni zahtjev u kojem tražite oslobađanje sukladno navedenim odlukama Grada Solina i Stožera civilne zaštite RH. Molimo Vas da uz predmetni zahtjev priložite dokaz o tome da vam je Odlukom stožera RH bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti (izvod iz sudskog registra, obrtnica, obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nkd-u i sl., preslik).

Molimo Vas da Vaš zahtjev uputite najkasnije do 15.06.2020..

Zahtjev možete uputiti poštom na adresu Grada Solina, Upravni odjel za proračun i računovodstvo, Odsjek za komunalnu naknadu, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, ili na e-mail adresu komunalna.naknada@solin.hr .

Scroll to Top Skip to content