Gradsko vijeće Grada Solina na sjednici održanoj 10. lipnja 2020. donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Izmjenom Odluke o socijalnoj skrbi, određeno je da uvjet prihoda za ostvarivanje prava, ispunjava korisnik ako nema prihod viši od:

  • samac…2.300,00 kuna;
  • dvočlana obitelj…2.900,00 kuna;
  • za svakog daljnjeg člana…700,00 kuna.

Visina prihoda kojom korisnik ispunjava uvjet prihoda za ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi znatno je povećana u odnosu na visinu prihoda koja je određena prethodnom Odlukom.

Gradsko vijeće Grada Solina donijelo je nove mjere, za ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi za svoje građane koji imaju prebivalište na području grada Solina. i to:

1.Subvencija prijevoza redovitim studentima koji studiraju izvan grada Splita
Prijevoz studentima koji studiraju izvan grada Splita, subvencionirat će se u iznosu povratne autobusne karte na relaciji Split-odredište studiranja-Split, za tri putovanja godišnje (početak i kraj akademske godine, te božićni ili uskrsni blagdani), a isplatit će se uplatom na žiro-račun studenta/korisnika subvencije, uz popunjenu izjavu o putovanju i predočenje autobusne povratne karte
Za akademsku godinu 2019./2020. zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju preostalog jednog putovanja može se podnijeti do 31. srpnja 2020. godine.
Zahtjev za subvenciju prijevoza studentima koji studiraju izvan Splita, podnositi će se najkasnije do 31. listopada tekuće godine za svaku akademsku godinu, a za ostvarena putovanja dostavlja se Izjava o putovanju kojoj se prilaže autobusna putna karta.
Obrazac Zahtjeva i obrazac Izjave uz koju se prilaže autobusna povratna putna karta može se preuzeti na stranici www.solin.hr ( službeni obrasci ) Upravnog odjela za javne djelatnosti
ili u Gradskoj upravi Solin, prizemlje, soba 1.18.

2.Novčana naknada korisnicima osobne invalidnine temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb
Novčanu naknadu u iznosu od 150,00 kuna mjesečno mogu ostvariti korisnici osobne invalidnine od Centra za socijalnu skrb uz uvjet da sva primanja korisnika, ostvarena po osnovi rada, mirovine, korištenja imovine, pomoći i naknada/doplatka prema propisima iz socijalne skrbi uključujući i iznos osobne invalidnine, kao i pomoći i naknada/doplatka prema drugim propisima ne prelaze mjesečno iznos od 3.250,00 kuna.
Obrazac zahtjeva za novčanu naknadu može se preuzeti na stranici www.solin.hr ( službeni obrasci) Upravnog odjela za javne djelatnosti ili u Gradskoj Upravi Solin, prizemlje, soba 1.18.

3.Potpore redovitim učenicima i studentima s invaliditetom.
Potpore redovitim učenicima i studentima s invaliditetom provesti će se početkom slijedeće šk./ak. godine 2020./2021., temeljem Javnog poziva. Pravo na potporu moći će ostvariti učenici i studenti upisani u Registar osoba sa invaliditetom RH, te oni koji ostvare ostale uvjete ( prebivalište, prosjek ocjena i dr.), a što će biti naznačeno u Javnom pozivu za šk./ak. godinu 2020./2021. i objavljeno putem službene stranice Grada Solina www.solin.hr

Obrasci zahtjeva i izjava se nalaze pod poveznicom Službeni obrasci Upravnog odjela za javne djelatnosti

Scroll to Top Skip to content