Ponovljeni natječaj za prodaju pokretnina (2 rabljena vozila) u vlasništvu Grada Solina

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju Zaključka Gradonačelnika o raspisivanju natječaja za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Solina Klasa: 406-09/20-01/02, Ur.broj: 2180/01-01-20-2 od 18. 05. 2020. godine, raspisuje

PONOVLJENI NATJEČAJ
za prodaju pokretnina (2 rabljena vozila )
u vlasništvu Grada Solina

  1. Predmet natječaja je prodaja 2 rabljena vozila u vlasništvu Grada Solina i to:
  1. a) Osobnog vozila, marka vozila: Volkswagen, tip vozila: Golf, model vozila: 1.9 TDI, Broj šasije: WVWZZZ1KZ4VV091666, broj prijeđenih km.: 419041, Vrsta motora : Diesel motor, Boja karoserije: tamno siva, mjesta za sjedenje: 05, zapremnina motora: 1896 ccm, starost vozila : 15 godina i 9 mjeseci., datum prve registracije: 04.05. 2004. godine. Vozilo odjavljeno i tehnički nije ispravno. Opće stanje vozila loše. Sa vozila otuđeni kotači i oštećene pvc obloge kotača.
  • Početna cijena 7.415,85 kn
  1. a) Osobnog vozila, marka i tip: ŠKODA SUPERB 1.9. TDI CLASIC, Broj šasije: TMBDU23U269112142, Datum prve reg: 16. 03. 2006, Snaga motora 96 Kw, Zapremnina motora: 1896 ccm, Boja karoserije: Smeđa, Broj kilometara: 404721 km. Opće stanje vozila je prosječno, uočljiva oštećenja na vozilu su: ukrasna maska, branik prednji i stražnji, nedostaje ratkapa stražnjeg lijevog i desnog kotača. Starost vozila je 13 godina i 10 mjeseci.
  • Početna cijena 15.312,95 kn.
  1. Opći uvjeti: Vozila koja su predmet natječaja prodaju se u stanju u kakvom se nalaze prema sistemu „viđeno-kupljeno“ (bez uvažavanja naknadnih reklamacija). Kupac koji uspije u natječaju dužan je u roku od tri dana nakon uplate odvesti vozilo s lokacije prodavatelja. Vozila koja su predmet ovog natječaja mogu se pregledati dana 09. prosinca (srijeda) 2020.godine, uz prethodnu najavu na broj mobitela 0989813566 (g. Jozo Matijašević) u vremenu od 8 do 14 sati.
  1. Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a pravo vlasništva kupac ostvaruje tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.
  1. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe.
  1. Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime ponuditelja, točnu adresu i OIB ponuditelja

– preslika osobne iskaznice

– ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,

– ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,

– ponuđenu kupoprodajnu cijenu koju nudi sa uključenim PDV-om.

– dokaz o uplaćenoj jamčevini.

– opis osobnog vozila , traktora, s rednim brojem iz predmeta natječaja.

4. Nepotpune ponude se neće razmatrati.

5. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% od natječajne cijene na žiro račun Grada Solina broj: HR0424070001840600007, model 68, poziv na broj 7757-OIB-platitelja.

6. Izabranim natjecateljima uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene vozila, odnosno traktora.

7. Troškove ovjere ugovora snosi Grad Solin, a troškove poreza, registracije i tehničkog pregleda, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

8. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji rabljenog vozila, odnosno traktora.

U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a kupnja predmetnog vozila, odnosno traktora, bit će ponuđena slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

9. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju rabljenog vozila- ne otvaraj“, u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 17. prosinca 2020 godine ( četvrtak ), u 11,00 sati (sala za sastanke).

10. Gradonačelnik pridržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poništiti natječaj i odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze obrazlaganja odluke.

Scroll to Top Skip to content