Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                  GRAD SOLIN

Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata

KLASA: 112-02/21-01/05

URBROJ: 2180/01-06-01-21-36

Solin, 19. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja na radno mjesto viši stručni suradnik za informiranje i prezentaciju EU fondova na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Grada Solina, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

  1.  Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati/ kandidatkinje čija prijava je pravodobna i uredna te ispunjava formalne uvjete.

Grupa I. u 14.00

J.K                  M.Č                V.K.                D.Ć.                I.M.

K.P.                 T.C.                 L.B                 A.Š.

Grupa II. u 15.00

M.G.               K.K.                L.P.                 V.M.                Ž.S.R.

J.R.                 N.J.                 B.P.                 A.Z.

  •  Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada.

S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova iz pisane provjere znanja i sposobnosti obavit će se intervju sljedećeg dana (26. ožujka 2021. godine) u 10.00.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 25. ožujka (četvrtak) 2021. godine prema navedenom rasporedu u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin,

Stjepana Radića 42.

Kandidati će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni kontaktima navedenima u prijavi na Natječaj

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prilikom provedbe prethodne provjere obvezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije COVID-19.

                                                                                                          POVJERENSTVO ZA

                                                                                                         PROVEDBU NATJEČAJA

Scroll to Top
Skip to content