Ispravljeni poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                  GRAD SOLIN

Upravni odjel za javne djelatnosti

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata

KLASA: 112-02/21-01/04

URBROJ: 2180/01-07-01-21-11

Solin, 26. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja na radno mjesto viši stručni suradnik za sport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za javne djelatnosti Grada Solina, objavljuje

ISPRAVLJENI POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

  •  Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/ kandidatkinje čija prijava je pravodobna i uredna te ispunjava formalne uvjete:

                  F.P.                       N.J.                            A.S.B                          I.P.

  •  Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova iz pisane provjere znanja i sposobnosti obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.
  • Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova iz pisane provjere znanja i sposobnosti obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

Provjera znanja obavit će se dana 8. travnja (četvrtak) 2021. godine u 9.00 u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin,

Stjepana Radića 42.

  • Kandidati će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni kontaktima navedenima u prijavi na Natječaj

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prilikom provedbe prethodne provjere obvezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije COVID-19.

                                                                                                          POVJERENSTVO ZA

                                                                                                         PROVEDBU NATJEČAJA

Scroll to Top
Skip to content