Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za višeg stručnog suradnika za projektiranje i gradnju

1.Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja radi prijma u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Grada Solina objavljenog 6. svibnja 2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Solina, dana 20. svibnja 2019. godine objavljuje

POZIV 
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
za višeg stručnog suradnika za projektiranje i gradnju

1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati/ kandidatkinje čija prijava je pravodobna i uredna te ispunjava formalne uvjete.

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova iz svakog od 3 dijela provjere znanja i sposobnosti obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 27. svibnja (ponedjeljak) 2019. godine u 9.00 u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Kandidati će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni kontaktima navedenima u prijavi na Oglas.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Scroll to Top Skip to content