Poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Solina

Na temelju članka 9. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina, broj 4/10 i 3/19), Upravni odjel za javne djelatnosti Grada Solina, objavljuje

P O Z I V
za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Solina

I.

Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Solina (u daljnjem tekstu: Vijeće), koje se sukladno Odluci o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Solina osniva za područja;
1.zaštita i očuvanje pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara,
2.knjižnična djelatnost, knjige i nakladništvo,
3.muzejsko – galerijska djelatnost i likovna umjetnost,
4.kazališna, glazbena i glazbeno – scenska djelatnost,
5.kulturno – umjetnički amaterizam.

II.

Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.
Vijeće ima pet članova.
Članove Vijeća imenuje Gradsko vijeće na vrijeme od četiri godine.

III.

Pisani prijedlog za članove Kulturnog vijeća Grada Solina mora sadržavati slijedeće podatke:
životopis predloženog kandidata
profesionalna aktivnost ili angažman u područjima iz točke I. ovog poziva
kratko obrazloženje prijedloga

Na temelju pristiglih prijedloga, a po utvrđenom prijedlogu Upravnog odjela za javne djelatnosti, Gradonačelnik Grada Solina predlaže Gradskom vijeću Grada Solina imenovanje članova Vijeća.

IV.

Rok za podnošenje prijedloga je zaključno sa 05. srpnja 2019. godine.
Prijedlozi se podnose na adresu: Grad Solin, Upravni odjel za javne djelatnosti, Stjepana Radića 42, Solin – s naznakom “Poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Solina”.

Scroll to Top Skip to content