Započelo s radom Reciklažno dvorište Grada Solina

Dana 6. srpnja 2020. godine s radom je započelo reciklažno dvorište Grada Solina, smješteno u Ulici Joze Kljakovića Šantića 35, Solin.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Dvorište je upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta pod oznakom REC-52-G-2 te njime upravlja tvrtka Čistoća d.o.o. Split.

Korisnici reciklažnog dvorišta Grada Solina su fizičke osobe s prebivalištem ili privremenim boravištem na području grada Solina te je za njih ta usluga potpuno besplatna. Pravne osobe ne mogu odlagati otpad u reciklažnom dvorištu. Radno vrijeme je prilagođeno potrebama svim građana te je predviđeno u smjenama:

Ponedjeljak, srijeda i petak: 9-16 sati

Utorak, četvrtak: 12-19 sati

Subota: 8-13 sati

Nedjelja i praznici: ZATVORENO

Građani će u reciklažno dvorište besplatno moći donositi sljedeće vrste otpada:

 • Papir i karton
 • Plastična ambalaža
 • Metalna ambalaža
 • Stakleni ambalažni otpad
 • Otpadni tekstil
 • Krupni (glomazni otpad)
 • Jestiva ulja i masti
 • Stari lijekovi
 • Stare baterije i akumulatori
 • Električna i elektronička oprema
 • Otpadni tiskarski toneri
 • Otpadne gume
 • Problematični otpad iz kućanstva (detergenti, boje, tinte, ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti)

Sve novosti i informacije o reciklažnom dvorištu Grada Solina možete pronaći na sljedećim web stranicama:

www.reciklaznodvoriste.solin.hr

www.cistoca-split.hr

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina financirana je iz Kohezijskog fonda Europske unije u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Scroll to Top
Skip to content