Strategija razvoja grada Solina do 2025. godine je ključni dokument kojim se određuje smjer razvoja grada Solina, a donesen je s krajnjim ciljem omogućavanja kvalitetnijeg života i zadovoljstva svih stanovnika jedinice lokalne samouprave.

VIZIJA

Grad Solin – izvorište hrvatske nacionalne baštine u kojem će se kroz inovativno i inkluzivno okruženje te održivi razvoj, osigurati učinkovito aktiviranje svih potencijala s ciljem njegovanja kvalitete rada i života svih stanovnika.

TRI STRATEŠKA CILJA

1. Povećana privlačnost prostora i razvijeno inovativno održivo okruženje kroz kontinuirano unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete infrastrukturnih djelatnosti

2. Povećana rezistentnost i smanjena ekonomska ovisnost gospodarstva kroz iskorištavanje poduzetničkih potencijala i povećanje održive zaposlenosti

3. Osnažen institucionalni kapacitet za kvalitetno i sinergijsko upravljanje razvojem

PRIORITETI

1. Povećana privlačnost prostora i razvijeno inovativno održivo okruženje kroz kontinuirano unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete infrastrukturnih djelatnosti

  • Prioritet 1.1. Učinkoviti gospodarstveni infrastrukturni sustavi kao preduvjet ujednačenog prostornog razvoja
  • Prioritet 1.2. Kontinuirano unaprjeđenje održivosti i inovativnosti pružanja usluga društvenih djelatnosti

2. Povećana rezistentnost i smanjena ekonomska ovisnost gospodarstva kroz iskorištavanje poduzetničkih potencijala i povećanje održive zaposlenosti

  • Prioritet 2.1. Gospodarstvo osnaženo komplementarnim razvojem poduzetničkih i inovacijskih potencijala
  • Prioritet 2.2. Povećana stopa održive zaposlenosti unaprjeđenjem kompetencija potrebnih za uključivanje u moderno tržište rada s posebnim naglaskom na najugroženije skupine na tržištu rada

3. Osnažen institucionalni kapacitet za kvalitetno i sinergijsko upravljanje razvojem

  • Prioritet 3.1. Razvijena digitalna infrastruktura i digitalno transformirana gradska uprava
  • Prioritet 3.2. Razvijena i učinkovita gradska uprava
  • Prioritet 3.3. Nadopunjeni izvori financiranja projekata grada i aktivnije sudjelovanje dionika grada u njegovom razvoju

Svi prioriteti sastoje se od jedne ili više razvojnih mjera, sukladno proizašlom iz Analize stanja, ali i uvažavajući zacrtano vizijom, strateškim ciljevima i prioritetima. Ovim mjerama obuhvaćene su mogućnosti rješavanja prepoznatih razvojnih poteškoća te korištenje razvojnih potencijala.


Scroll to Top
Skip to content