Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove obavlja poslove koji se odnose na poticanje razvoja gospodarstva, aktivno sudjelovanje u korištenju sredstava europskih fondova i zaštite okoliša.

Gospodarstvo

Praćenje stanja u gospodarstvu, poticanje malog i srednjeg poduzetništva i osnivanja tvrtki i OPG-ova, praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava iz EU fondova namijenjenih poticanju gospodarstva i drugi poslovi sukladno zakonu.

Zaštita okoliša

Poslovi zaštite okoliša koji se odnose na predlaganje, praćenje i provedbu akata iz područja zaštite okoliša kao i druge poslove iz ovog područja propisane zakonom, drugim propisima i aktima Grada.

Europski fondovi

Poslovi koji se odnose na praćenje propisa iz Europske unije i korištenje sredstava europskih fondova. Praćenje i stručna obrada natječaja i provedba postupaka u vezi sudjelovanja Grada u projektima financiranim iz europskih fondova. Suradnja s institucijama koje prate provedbu odobrenih programa iz sredstava Europske unije.

v.d. PROČELNICA ODJELA: Marijana Žižić, str.spec.ing.aedif.
Tel: 021 662 844
E-mail: marijana@solin.hr

Scroll to Top Skip to content