Savjet mladih Grada Solina osnovan je odlukom Gradskog vijeća Grada Solina od 27. veljače 2008. godine. Savjet mladih Grada Solina je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje je osnovano u cilju uključivanja mladih u javni život grada. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području Solina, u dobi od 15 do 29 godina života. Savjet mladih Grada Solina broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenicu predsjednika.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

– raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

– raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,

predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih,

– predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,

– daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,

– sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

– izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

– predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

– potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugim zemalja,

– predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

– obavlja i duge poslove od interesa za mlade.

Savjet mladih grada Solina čini 9 članova.

Kontakt: savjetmladih@solin.hr

Scroll to Top