Uključivanje građana u planiranje Proračuna za 2022. godinu

Projekt Grad u tvom mjesnom odboru se nastavlja uključivanjem građana u planiranje i korištenje proračunskih sredstava za 2022. godinu. Participativno budžetiranje je proces demokratskog promišljanja i donošenja odluka te vrsta participativne demokracije u kojoj građani odlučuju kako raspodijeliti dio javnog proračuna.

Grad Solin prvi put omogućuje svojim građanima direktno sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna za 2022. godinu. 

Kako građani mogu dostaviti svoje prijedloge?

Građani mogu svoje prijedloge poslati do zaključno 29. listopada 2021. godine do 16:00 sati godine na sljedeće načine:

  • putem obrasca koji se nalazi na službenoj web stranici Grada Solina https://www.solin.hr/obrazac-za-participativno-budzetiranje/ (od 15.10. – 29.10.)
  • dostavom na e-mail adresu: participativno.solin@solin.hr  (od 15.10. – 29.10.)
  • osobno – preuzeti, ispuniti i ubaciti obrazac u označenu kutiju postavljenu na ulazu u Gradsku upravu; (od 20.10. – 29.10.)
  • osobno – preuzeti, ispuniti i ubaciti obrazac u označenu kutiju u svim gradskim mjesnim odborima.  (od 20.10. – 29.10.) – o satnici ćemo naknadno obavijestiti

Koje projekte građani mogu predložiti?

  • male komunalne radove na područjima mjesnih odbora s ciljem podizanja kvalitete života građana odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti mjesnih odbora. Mali komunalni radovi obuhvaćaju uređenje javnih zelenih površina, pješačkih staza, nogostupa, stepeništa, prolaza, postavljanje zaštitnih ograda, izgradnju zidića, parkova i dječjih igrališta, postavljanje komunalne opreme poput klupa za sjedenje, uređenje kolnika i parkirališta, dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, nerazvrstanih cesta, postavljanje vertikalne (postava prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica) i horizontalne signalizacije (iscrtavanje oznaka na kolniku (cesti, voznoj površini) kao što su pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne crte, razdjelne linije, strelice, “STOP” natpisi i sl.), svjetlosne signalizacije – postavljanje semafora, treptača i pripadajuće opreme te javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina.

Sve pristigle prijedloge obradit će stručne službe Grada, na način da će: načelno potvrditi mogućnost obavljanja predloženog zahvata i potvrditi nadležnost za zahvat, napraviti uvid u prostorno – plansku dokumentaciju po pitanju utvrđivanja vlasništva, u slučaju potrebe napraviti i očevid na terenu, ovisno o strukturi samog prijedloga izvršiti procjenu vrijednosti predloženog zahvata te definirati potrebne tehničke pripreme dokumentacije i sve ostale aktivnosti potrebne za realizaciju prijedloga.

Iznos sredstava za participativno budžetiranje?

Predviđeni budžet za realizaciju predloženih malih komunalnih radova u prijedlogu proračuna gradonačelnika za 2022. godinu je 600.000 kuna, a sve zaprimljene i obrađene prijedloge Grad će javno prezentirati i predstaviti građanima. U slučaju da zbroj vrijednosti svih zaprimljenih prijedloga premaši predviđeni budžet, na javnoj tribini će se održati glasovanje te će se oni prijedlozi s najviše glasova staviti na listu prioriteta i biti uvršteni u proračun za 2022. godinu.

Datum javne prezentacije i/ili tribine bit će objavljen do kraja listopada na službenim stranicama Grada.

Ovom prilikom pozivamo sve građane da dostave svoje prijedloge, ideje i sugestije, te naglase što je potrebno izgraditi, urediti u svome mjesnom odboru, ali pokrenuti i druge aktivnosti za koje smatraju da su prioritetne i najnužnije.  

Zahvaljujemo svim građanima na sudjelovanju u planiranju proračunskih sredstava!

Obrazac možete preuzeti u nastavku:

Scroll to Top Skip to content