Konačna lista prvenstva za dodjelu na korištenje grobnih mjesta na Novom groblju u Solinu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Solina o osnivanju, imenovanju i radu povjerenstva i utvrđivanju kriterija za provedbu Oglasa za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Novom groblju u Solinu KLASA: 363-06/22-02/2, URBROJ: 2181-9-1-22-2 od 10. studenog 2022. godine objavljeni su kriteriji za provedbu oglasa za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Novom groblju u Solinu.

U nastavku teksta donosimo Konačnu listu prvenstva za dodjelu na korištenje grobnih mjesta na Novom groblju u Solinu.

Scroll to Top Skip to content