Najava 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Solina

U petak, 27. svibnja 2022. godine u 15:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Solina održat će se 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

Aktualni sat – pitanja vijećnika

– Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Solin

  1. Prijedlog Odluke o imenovanju  ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
  2. Prijedlozi odluka o izboru i imenovanju članova radnih tijela:

– Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

– Odbora za financije i proračun

– Odbora za odlikovanja, javna priznanja te imena ulica i trgova

– Odbora za društvene djelatnosti

– Odbora za propise, predstavke i pritužbe

– Odbora za razvoj i obnovu

3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o plaćama djelatnika Gradske knjižnice Solin

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o radu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

5. Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2021. godinu

6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2021. godinu

7. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Solina

8. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2021. godinu

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Solina u 2022. godini

10. Prijedlog Odluke o prijenosu građevinske vrijednosti dijela objekta vrtić/škola Priko vode na osnovu školu Kraljice Jelene Solin

11. Prijedlog Zaključka povodom Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u prvom tromjesečju 2022. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Ivan Andabak, mag. pov. i etno., v.r.

NAPOMENA: U slučaju da pojedini vijećnik/ica ima simptome bolesti covid – 19 potvrđene od liječnika, odnosno potvrđenu dijagnozu covid – 19, a želi sudjelovati u radu sjednice Vijeća, molimo da se javi na vrijeme kako bi se osiguralo elektroničko sudjelovanje u radu i glasovanje.

Prijedlozi odluka, izvješća, zaključaka, 10. sjednice Gradskog vijeća grada Solina:

Scroll to Top Skip to content