Najava 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Solina

U utorak, 20. prosinca 2022. godine u 15:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Solina održat će se 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

Aktualni sat – pitanja vijećnika

– Verifikacija zapisnika s 12. i 13. sjednice Gradskog vijeća Solin

1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2023. godinu

2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2023. godinu

3. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2023. godinu

4. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2023. godinu s Planom financijskih potreba za 2023. godinu

5. Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi Grada Solina za 2023. godinu

6. Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Solina za 2023. godinu

8. Prijedlog Zaključka povodom Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za treće tromjesečje 2022. godine

9. Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin s planom prihoda i rashoda za 2023. godinu

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika Gradske knjižnice Solin

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin s financijskim planom za 2023. godinu

12. Prijedlog Zaključka o godišnjem Planu i programu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Solin za pedagošku 2022./2023. godinu

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja Grada Solina

14. Prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti na Pravilnik  o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin

15. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Solina za 2023. godinu

16. Prijedlog Zaključka o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2023. godinu, s financijskim planom za trogodišnje razdoblje

17. Prijedlog Odluke o usklađenju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Solina

18. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Solina u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

19. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za korištenje zaštićenog kulturnog dobra Gašpine mlinice u Solinu

20. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Solina

21. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Mravince

22. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kučine

23. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju suvlasničkog dijela s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9), poslovni prostor koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na č.zem. 3374/23 K.O. Solin

24. Prijedlog Zaključka o izmjeni dijela Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju suvlasničkih dijelova zemljišta smještenog u K.O. Solin

25. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju dijela zemljišta  smještenog u k.o. Mravince

26. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno

27. Prijedlog Zaključka o osnivanju nove ustanove predškolskog odgoja

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Ivan Andabak, mag. pov. i etno., v.r.

NAPOMENA: U slučaju da pojedini vijećnik/ica ima simptome bolesti covid – 19 potvrđene od liječnika, odnosno potvrđenu dijagnozu covid – 19, a želi sudjelovati u radu sjednice Vijeća, molimo da se javi na vrijeme kako bi se osiguralo elektroničko sudjelovanje u radu i glasovanje.

Prijedlozi odluka, izvješća, zaključaka, 14. sjednice Gradskog vijeća grada Solina:

1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2023. godinu

2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2023. godinu

3. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2023. godinu

4. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2023. godinu s Planom financijskih potreba za 2023. godinu

5. Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi Grada Solina za 2023. godinu

6. Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Solina za 2023. godinu

8. Prijedlog Zaključka povodom Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za treće tromjesečje 2022. godine

9. Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin s planom prihoda i rashoda za 2023. godinu

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika Gradske knjižnice Solin

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin s financijskim planom za 2023. godinu

12. Prijedlog Zaključka o godišnjem Planu i programu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Solin za pedagošku 2022./2023. godinu

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja Grada Solina

14. Prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti na Pravilnik  o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin

15. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Solina za 2023. godinu

16. Prijedlog Zaključka o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2023. godinu, s financijskim planom za trogodišnje razdoblje

17. Prijedlog Odluke o usklađenju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Solina

18. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Solina u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

19. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za korištenje zaštićenog kulturnog dobra Gašpine mlinice u Solinu

20. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Solina

21. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Mravince

22. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kučine

23. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju suvlasničkog dijela s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9), poslovni prostor koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na č.zem. 3374/23 K.O. Solin

24. Prijedlog Zaključka o izmjeni dijela Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju suvlasničkih dijelova zemljišta smještenog u K.O. Solin

25. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju dijela zemljišta  smještenog u k.o. Mravince

26. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno

27. Prijedlog Zaključka o osnivanju nove ustanove predškolskog odgoja

Scroll to Top Skip to content