Najava 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Solina

U srijedu, 22. rujna 2021. godine u 17:00 sati u Domu Zvonimir Solin održat će se 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

 1.  Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin
 2.  Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak Solin
 3.  Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak Solin
 4.  Prijedlog Rješenja o imenovanju promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
 5.  Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine stana smještenog u zgradi anagrafske oznake Pujanke 67 u Splitu koja je izgrađena na č.zem. 4737/8 K.O. Split
 6.  Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Solin za pedagošku 2020/2021.
 7.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
 8.  Prijedlog Zaključka povodom Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u kolovozu 2021. godine
 9.  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2021. godinu
 10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2021. godinu
 11. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa  održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2021. godinu
 12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje prema Programu poticanje stanogradnje u Gradu Solinu
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2021. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2021. godinu
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2021. godinu
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa  javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2021. godinu
 16. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa privatnih dječjih vrtića na području Grada Solina

Dopuna Dnevnog reda:

 • Prijedlog Odluke o Izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
 • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt “Unaprjeđenje sadržaja na stadionu HNK Sloga Mravince”
 • Prijedlog Pravilnika o provedbi Jednostavne nabave
 • Prijedlog za uvođenje potpune transparentnosti Proračuna Grada Solina

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Ivan Andabak, mag. pov. i etno., v.r.

NAPOMENA: U slučaju da pojedini vijećnik/ica ima simptome bolesti covid – 19 potvrđene od liječnika, odnosno potvrđenu dijagnozu covid – 19, a želi sudjelovati u radu sjednice Vijeća, molimo da se javi na vrijeme kako bi se osiguralo elektroničko sudjelovanje u radu i glasovanje.

Prijedlozi odluka, izmjena i dopuna, zaključaka, rješenja 4. sjednice Gradskog vijeća grada Solina:

Scroll to Top Skip to content