Obilazak terena s predstavnicima INA d.d. i Cemex Hrvatska d.d.

Predstavnici Grada Solina, INA – industrija nafte, d.d. te Cemex Hrvatska d.d. obišli su lokaciju uređenog street workout parka uz postojeće igralište u Ulici Joze K. Šantića.

Zajednički obilazak terena obavljen je povodom završetka projekta uređenja javne površine u Ulici Joze K. Šantića u Solinu, odnosno uređenja prostora oko postojećeg igrališta i reciklažnog dvorišta. Uređenje prostora financirano je iz sredstava Grada Solina te sredstvima sponzora.

Grad Solin je uredio prostor na temelju suglasnosti vlasnika zemljišta Cemex Hrvatska d.d., a INA d.d. sponzor je uređenja rekreacijskog igrališta (street workout parka).

Prilikom obilaska terena predstavnici Grada Solina predstavili su projektom uređene javne površine oko postojećeg igrališta i reciklažnog dvorišta. Radovi su uključivali uređenje javnih staza popločavanjem, komunalno opremanje površina, uređenje rekreacijske zone te hortikulturno uređenje zelenih površina visokim i niskim zelenilom.

Uređenjem ovog prostora namjera Grada Solina bila je oplemeniti postojeće javne površine za sport i rekreaciju, a sukladno mogućnostima i sredstvima, osiguranim u Proračunu, nastavit će s uređenjem predmetnog područja na način da se postojeće igralište poboljša sportskom podlogom, da se urede pločnici, dopuni postojeće igralište za djecu te nastavi s komunalnim opremanjem koševima, klupama, sportskim sadržajem i dr., a sve u svrhu stvaranja uređenih prostora na korištenje čitavoj lokalnoj zajednici.

INA d.d. i Cemex Hrvatska d.d. su se  na poziv Grada Solina uključili u ovaj projekt 2019. godine, sa željom da doprinesu kvaliteti života i obogaćivanju ponude rekreativnih sadržaja mještanima Solina. Navedene tvrtke na području Grada Solina djeluje već desetljećima i u okviru svojih mogućnosti nastoje pomoći projekte od posebnog značaja za kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Obilaskom terena i predstavljanjem projekta predstavnici Grada su htjela izraziti zahvalnost parterima na potpori u realizaciji ovog, za lokalnu zajednicu važnog projekta, Ini na sponzorstvu opreme rekreacijske zone i Cemex Hrvatska d.d. na ustupanju zemljišta na korištenje, te ih pozvati da se ovakvim inicijativama odazovu i drugi put.

Scroll to Top
Skip to content