Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora – Art Caffe

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o Zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službeni vjesnik Grada Solina broj 10/11, 8/12, 2/16, 4/20) i članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/09, 4/13 i 7/13, 3/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Solina donosi sljedeću:

ODLUKU

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora

Više informacija nalazi se u nastavku teksta:

Scroll to Top
Skip to content