Javni natječaj za zakup poslovnog prostora – gastro kutak/pečenjarnica – Jadro

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o Zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službeni vjesnik Grada Solina broj 10/11, 8/12, 2/16, 4/20) i članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/09, 4/13 i 7/13, 3/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Solina raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora

putem prikupljanja pisanih ponuda

Više informacija nalazi se u nastavku teksta:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Solina.

Scroll to Top
Skip to content