Najava 31. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Dana 6. travnja 2021. godine (utorak) u 17.00 sati održat će se 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina u Domu kulture Zvonimir Solin.

DNEVNI RED:

1.Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina

2.Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Solina

3.Prijedlog Zaključka o uređenju imovinsko-pravnih odnosa u svezi zemljišta u K.O. Solin na kojem je smještena Osnovna škola kralja Zvonimira

NAPOMENA: U slučaju da pojedini vijećnik/ica ima simptome bolesti covid – 19 potvrđene od liječnika, odnosno potvrđenu dijagnozu covid – 19, a želi sudjelovati u radu sjednice Vijeća, molimo da se javi na vrijeme kako bi se osiguralo elektroničko sudjelovanje u radu i glasovanje.

Prijedlozi zaključaka, odluka i izmjena 31. sjednice Gradskog vijeća grada Solina:

Scroll to Top
Skip to content