Javni pozivi za 2021. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Solina u 2021. godini

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2021.

Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Solina u 2021. godini

Javni poziv

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2020.

Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Solina u 2020.

Raspored sredstava institucionalne potpore udrugama 2019.

Javni pozivi 

Javni poziv za predlaganje programa Javnih potreba u sportu Grada Solina za 2019. godinu

Javni poziv za financiranje Javnih potreba Grada Solina u 2019. godini

Raspored sredstava institucionalne potpore udrugama 2018.

Raspored sredstava institucionalne potpore udrugama2017.

Institucionalna potpora udrugama u sportu – raspored sredstava za 2017.

Raspored sredstava institucionalne potpore udrugama 2016.
Institucionalna podrška udrugama u kulturi koje su od interesa za Grad Solin
Institucionalna potpora udrugama u socijalnoj skrbi i braniteljskim udrugama
Institucionalna potpora udrugama u sportu – raspored sredstava za 2016.

Scroll to Top
Skip to content