KORISNI DOKUMENTI:

  • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN RH br. 92/14)
  • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, uključujući Prilog Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih prioriteta ulaganja, po operativnom programu (NN RH br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17)
  • Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN RH br. 143/14)
  • Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (NN RH br.149/14, 14/16, 74/16)
  • Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela
  • Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
  • Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020.

Svi navedeni dokumenti dostupni su na: www.strukturnifondovi.hr

EU NATJEČAJI:

MINISTARSTVA:

EUROLINKOVI:

Scroll to Top Skip to content