Projekt „Izgradnja sportskog objekta NK SLOGA“ prijavljen je na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, podmjera 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje , poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Intenzitet javne potpore iznosi od 80%- 100% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Najniža vrijednost potpore iznosi 15.000 EUR a najviša vrijednost iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Novac je namijenjen izgradnji, rekonstrukciji i opremanju dječjih vrtića, vatrogasnih domova, sportskih terena, javnih prometnih površina i sličnoj infrastrukturi koja će ruralni prostor učiniti poželjnim mjestom za život i rad.

Mjera 7 Programa ruralnog razvoja RH namijenjena je općinama i gradovima, a financira pokretanje, poboljšanje te proširenje brojnih usluga koje lokalnom stanovništvu unapređuju kvalitetu života.
Svi projekti provode se u naseljima do 5.000 stanovnika, a financijska potpora iznosi od 80 do 100% investicije, odnosno između 15.000 i 1.000.000 eura po projektu.

Scroll to Top Skip to content