Gradonačelnik: Dalibor Ninčević (HDZ)

e-mail: gradonacelnik@solin.hr

Prijam građana kod gradonačelnika

Gradonačelnik prima građane na razgovor svakog petka. Za razgovor kod gradonačelnika i precizan termin u kojem će stranka biti primljena, potrebno je najaviti se tajnici gradonačelnika putem tel. 021- 555-201.


Ured gradonačelnika

Telefoni: 021/ 555-201
fax. 021/211-120 
Adresa: Stjepana Radića 42, Solin
e-mail: gradonacelnik@solin.hr

Voditeljica Ureda gradonačelnika: Miranda Penović
e-mail: miranda@solin.hr

Scroll to Top
Skip to content