Dana 29. kolovoza 2017. godine (utorak) u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici, Stjepana Radića 42 održat će se 3. sjednica Gradskog vijeća grada Solina

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

– Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2017. godinu
2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj 2017- lipanj 2017. godine
3. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Solina
4. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja BILANKUŠA
5. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Solina
6. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina
7. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
8. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Solina
9. Prijedlog Rješenja o dodjeli imena ulici na području Mjesnom odbora Vranjic
10. Prijedlog Odluke o dodjeli kolektivne nagrade Grada Solina za 2017.godinu
11. Prijedlog Odluke o dodjeli osobnih nagrada Grada Solina za 2017. godinu.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. v.r.


Prijedlozi Zaključaka i Odluka 3. sjednice Gradskog vijeća

Scroll to Top Skip to content