Najava 23. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Dana 29. lipnja 2020. godine (ponedjeljak) u 16.30 sati održat će se 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina u Domu kulture Zvonimir Solin.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

1.Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine
2.Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
3.Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
4.Informacija u svezi provedbe natječaja i odabira izvođača radova, na rušenju baraka u centru Solina
5.Prijedlog Zaključka o financijskom izvješću Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za 2019. godinu
6.Prijedlog Zaključka o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2019. godinu
7.Prijedlog Zaključka o Izvješću o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2019. godinu
8.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2019. godinu
9.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2019. godinu
10.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
11.Prijedlog Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r

Prijedlozi zaključaka, izvješća, odluka 23. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Scroll to Top