Najava 26. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Dana 11. prosinca 2020. godine (petak) u 16.00 sati održat će se 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina u Domu kulture Zvonimir Solin.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

1.Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
2.Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Solina za 2021. godinu
3.Prijedlog Zaključka o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za 2020./2021. godinu
4.Prijedlog Programa rada Gradske knjižnice Solin za 2021. godinu
5.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada i razvoja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin s financijskim Planom za 2021. godinu
6.Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2021. godinu
7.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2021. godinu
8.Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2021. s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina za 2021. godinu
9.Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2021. godinu
10.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2021. godinu
11.Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Solina u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
12.Prijedlog Zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
13.Prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta u K.O. Mravince
14.Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka povodom informacije Sveučilišta u Splitu o projektu izgradnje studentskih sadržaja u Solinu

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r

Prijedlozi zaključaka, odluka, programa 26. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Scroll to Top
Skip to content