Poštovani sugrađani i prijatelji Solina,

Briga o sigurnosti zajednice, kao preduvjet visoke kvalitete življenja u susjedstvu, mjesnom odboru i gradu, u Solinu je od početka 2007. god. zaživjela i kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta.

Strategija Vijeća za period 2015. – 2017. nastavak je planiranog i organiziranog rada partnera koji i u svom redovitom radu brinu o kvaliteti življenja.

Komunikacija i koordinacija uspostavljena kroz sustavno djelovanje Vijeća na temelju strateških smjernica definiranih dokumentima Vijeća od 2007 ( Plan rada 2007-2008,Strategija 2009.-2011, Strategija VPK 2012. – 2014. ), upravo taj redoviti rad i raspoloživi potencijal usmjeravaju prema prioritetima sigurnosti lokalne zajednice.

Temeljna kvaliteta strategije svakako je usmjerenost prema lokalnim problemima. Naime, iako u okruženju ( globalnom, državnom, regionalnom) egzistiraju pojave i događaji koji utječu i na sigurnost svakog našeg mjesnog odbora, sama strategija i planovi rada prioritetno su bazirani na činjenicama iz solinske svakodnevice.

Vizija Solina – grada sigurnog odrastanja, ishodište je organizacije i djelovanja Vijeća.

Sigurnost na dječjim igralištima, javnim površinama, uz funkcionalnu obitelj kao sigurno utočište više generacija, ciljevi su partnera postavljeni kao dugoročna politika zajedničkog djelovanja.

Promocija i razvoj kulture sigurnosti kao načina brige o vlastitom i dobru prvog susjeda, obitelji i lokalne zajednice, što se u životu očituje već na kućnom pragu kroz odgovorno i solidarno ponašanje kod primjerice odlaganja otpada, parkiranja osobnog automobila ili zaštite opasnih predmeta i napuštenih objekata, još je jedna važna smjernica i prioritet u radu Vijeća.

I u predstojećem trogodišnjem periodu partneri u Vijeću za prevenciju svoj će rad usmjeriti ka ostvarenju misije: uspostava i održavanje funkcionalnog partnerstva čije je djelovanje određeno prioritetima sigurnosti grada, građana i gostiju Solina

Prioriteti u radu Vijeća 2015 – 2017.

  • sigurnost na javnim površinama
  • sigurna školska dvorišta i objekti dječjih vrtića
  • prevencija nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i suvremenih ovisnosti kroz aktivnu zajednicu – nove mogućnosti
  • sigurnosna kultura – dio svakodnevice ( promet, zaštita imovine, ravnopravnost spolova i sl. )

Svijest o sigurnosti kao kvaliteti življenja i jednoj od temeljnih ljudskih potreba, sadržana je i u strateškim ciljevima definiranim u Programu ukupnog razvoja Solina i to kroz prioritete 1. razvijeni turizam, 2. visoka kvaliteta življenja i 3. razvijeno malo i srednje poduzetništvo.

Nakon Strategije za unaprjeđenje prevencije kriminaliteta i razvoj sigurnosti kao kvalitete u zajednici 2012 – 2014, ova Strategija Vijeća za prevenciju 2015. – 2017. doprinos je cjelovitosti Programa ukupnog razvoja, dokumenta koji ambiciozno sagledava deset godina u životu vječno mladog Solina u duhu krilatice: Solin – grad sigurnog odrastanja

Scroll to Top Skip to content