Strategija Vijeća za prevenciju kriminaliteta 2021.– 2023.

Poštovani sugrađani i prijatelji Solina,

Organizirana prevencija neprihvatljivog ponašanja i kriminaliteta na lokalnoj razini, obavezna je sastavnica liste kriterija kod ocjene kvalitete življenja u zajednici, susjedstvu ili gradu.

Solinsko Vijeće za prevenciju kriminalitetu kao savjetodavno tijelo i mjesto tematskog okupljanja ključnih predstavnika institucija, od 2007.god. nastoji osigurati razmjenu i primjenu korisnih znanja, inicijativa i projekata od značaja za kvalitetu životnog okruženja i utjecaja na sigurnost lokalne zajednice.

Pokrenuti projekti na lokalnoj razini pomogli su uspostavi sustava brige o javnim površinama, a potporom Centru za djecu, mlade i obitelj osigurani su preduvjeti za kvalitetniji rad po prioritetima lokalne sigurnosti.
Iznimno je važno istaknuti činjenicu kako program Centra za djecu mlade i obitelj, u kontekstu posljedica epidemije COVID 19, a o čemu govore i statistički pokazatelji Vijeća za 2020. godinu, omogućava nove perspektive u planiranju i organizaciji brige o obitelji i kvaliteti životnog okruženja u specifičnim okolnostima za vrijeme i posebno nakon epidemije.

Opravdanost i smisao Vijeća za prevenciju kriminaliteta, na značaju dobivaju i kroz dva značajna strateška dokumenta od iznimnog utjecaja na lokalnu sigurnost.

Naime, strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske ( dalje u članku Strategija), koju je donio Sabor RH u srpnju 2017. ( NN 73./2017.) sigurnost stanovništva te dobrobit i prosperitet građana nacionalni su interes i strateški cilj za čije ostvarenje se Republika Hrvatska koristi svim raspoloživim instrumentima i mehanizmima nacionalne moći.
Sigurnost društva i pojedinca preduvjet je uspješnog razvoja gospodarstva, osobito turizma kao važne gospodarske grane. ( preneseno iz Strategije )

Kod ostvarenja zadatog cilja, a prema Strategiji nacionalne sigurnosti, kao ključan preduvjet ostvarivanja javne sigurnosti definira se preventivno djelovanje, stalna razmjena informacija, koordinacija i suradnja tijela i organizacija javne sigurnosti, gospodarskih subjekata i samih građana. Kod ostvarenja ciljeva poticati će se uključivanje javnosti u ostvarivanje sigurnosti te razvijanje sigurnosne kulture i svijesti o važnosti brige o sebi, najbližima, društvu i radnom okruženju, ispunjavanju potrebe za fizičkom, intelektualnom i emotivnom sigurnošću i ostvarenju sigurne okoline u materijalnom i duhovnom okruženju. ( preneseno iz Strategije )

Isto tako, Strategija razvoja grada Solina do 2025. godine postavlja ciljeve i kroz realizaciju prioriteta usmjerava ka ostvarenju vizije:

Grad Solin – izvorište hrvatske nacionalne baštine u kojem će se kroz inovativno i inkluzivno okruženje te održivi razvoj, osigurati učinkovito aktiviranje svih potencijala s ciljem njegovanja kvalitete rada i života svih stanovnika.

Scroll to Top
Skip to content