Projekt TEMPUS financiran je sredstvima Europske unije u okviru Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020. Cilj projekta je postići stvarnu promjenu te utjecati na raznoliko i neobično nasljeđe urbanih luka i neiskorištene potencijale lokalnih zajednica. Projekt TEMPUS će, u razdoblju od najmanje 36 mjeseci, testirati privremenu uporabu prostora s ciljem valorizacije baštine povezane s poviješću luka. Testiranja će se provoditi u Hrvatskoj (Solin i Rijeka) i Italiji (Ravena), a s ciljem ponovnog povezivanja gradova sa njihovim lukama, stvaranja novih vrijednosti prostora i podrške poduzetništvu na poljima kreativnosti, kulture i turizma.


AKRONIM: TEMPUS

NASLOV: Temporary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage

PARTNERI:

Vodeći partner:

Institute for Construction Technologies – National Research Council of Italy,
https://www.cnr.it/en/institute/101/construction-technologies-institute-itc

Projektni partneri:

C.N.A. National confederation of handcrafts and of SMEs – Territorial association of Ravenna,
https://www.cna.it/

Alma Mater Studiorum – University of Bologna,
https://www.unibo.it/it

CERTIMAC,
https://www.certimac.it/

Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.,
http://www.porin.hr/

Javna ustanova RERA s.d. za koordinaciju i razvoj splitsko dalmatinske županije,
http://www.rera.hr/

Grad Solin,
https://solin.hr/

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja,
http://ppmhp.hr/

Grad Rijeka,
https://www.rijeka.hr/

Trajanje projekta: 01. siječanj 2019. – 31. ožujak 2023.

Opći cilj projekta: regeneracija napuštenih urbanih lučkih područja, poštujući kulturnu baštinu i običaje zajednice. TEMPUS će bazirati aktivnosti na tri pilot-područja Ravenni, Solinu i Rijeci.

Dugoročni primarni cilj projekta: poboljšati novi gospodarski razvoj na temelju valorizacije skrivene materijalne i nematerijalne baštine luka, uključujući arheološku pozadinu i prirodni kontekst urbanih lučkih područja, kroz početak aktivnosti privremene upotrebe (TUAs).

Ukupni budžet projekta: 2.706.920,00 € (ERDF: 2.300.882,00 €).

Ukupni budžet za Grad Solin: 381.900,00 €

Sufinancirana sredstva za Grad Solin: 324.615,00 €

Financijska podrška: EU, prekogranični program suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014 – 2020 (85%)

U okviru projekta Grad Solin provodi mapiranje kulturnog i kreativnog okruženja. Prikupljeni podaci upotrijebit će se za izradu geo-lokalizirane karte iz različitih područja za svaki sektor unutar kulturnih i kreativnih industrija, a kako bi se definirala cjelokupna slika lokalnog okruženja, fokusirajući se na potrebe, perspektive i dostupnost gospodarskih subjekata za suradnju. Ako imate sjedište u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a radite u kulturnom i kreativnom sektoru, molimo vas da odvojite nekoliko minuta svog vremena za ispunjavanje kratkog upitnika klikom na ovu poveznicu:

TEMPUS UPITNIK

Zahvaljujemo na suradnji!

VIRTUALNA IZLOŽBA

WEB:  https://www.italy-croatia.eu/web/tempus

FACEBOOK: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168936144668826&id=111303133765461

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/projecttempus/

TWITER: https://twitter.com/tempus_project

Scroll to Top
Skip to content