Projekt Connecting Separated (Povezivanje razdvojenog) polazi od rimske ceste koja je povezivala Salonu (Solin) i Bigeste (Ljubuški), te završavala u Naroni (Vid). Mapiranje kulturne i prirodne baštine, gastro ponude i događanja duž navedene rute korak je ka razvijanju zajedničke turističke ponude prekograničnog područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koja uporište pronalazi u kulturnoj i prirodnoj baštini. Projekt se proveo kroz 3. poziv Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina. Ukupne je vrijednosti 452.168,25 EUR, od čega 83,33% iznosi sufinanciranje EU.

NAZIV: Connecting Separated (Povezivanje razdvojenog)

SUFINANCIRANJE: 3. poziv za dostavu projektnih prijedloga IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013.

PARTNERI:

Nositelj: Grad Solin, www.solin.hr
Općina Ljubuški, https://www.ljubuski.ba/hr/
Partneri: Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, http://rera.hr/
Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG, http://herag.ba/

LOKACIJA:

Grad Solin, Hrvatska
Općina Ljubuški, Bosna i Hercegovina
Splitsko-dalmatinska županija (Dalmatinska zagora), Hrvatska
Županija Zapadnohercegovačka, Bosna i Hercegovina

DATUM POČETKA: 1.5.2015.

DATUM ZAVRŠETKA: 30.4.2017.

UKUPNI PRORAČUN: 455.737,53 EUR

EU SUFINANCIRANJE: 377.523,82 EUR

CILJ PROJEKTA:

Glavni cilj: razvijanje prepoznatljive turističke ponude – povijesne rute rimske ceste, kako bi se poboljšala konkurentnost lokalnog turizma prekograničnog područja na temelju zajedničke kulturne i prirodne baštine.

Specifični ciljevi: brendiranje i promocija rute rimske ceste Salona-Bigeste-Narona uz manje infrastrukturne intervencije na odabranim lokalitetima u Solinu (ušće Jadra-salonitanska luka) i Ljubuškom (rimski vojni logor Bigeste), te poboljšanje kapaciteta turističkih zajednica i udruga koje djeluju duž rute kako bi što uspješnije promovirali ovaj, ali i stvarali nove kulturno-turističke proizvode i događaje.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

• mapiranje rute rimske ceste Salona-Bigeste-Narona duljine oko 170 km, izrada digitalne i papirnate karte;
• uređenje osnovne komunalne i turističke infrastrukture na šetnici na ušću rijeke Jadro (mjesto salonitanske luke) i arheološkom lokalitetu Bigeste;
• edukacije za djelatnike turističkih zajednica i udruga usmjerenih na očuvanje baštine, tradicije i okoliša (duž rute);
• multidisciplinarna radionica za studente prekograničnog područja, koja će rezultirati prostornim instalacijama u Solinu i Ljubuškom;
• festivali u Solinu i Ljubuškom kojima će se promovirati projekt, a koji će ujedno biti novi sadržaji u kulturno-turističkoj ponudi navedenih gradova;
• medijska vidljivost te podizanje svijesti i znanja o novokreiranom kulturno-turističkom artefaktu – dosad slabo prezentiranoj ruti rimske ceste, uključujući vizualni identitet, website, društvene mreže, video, projektne knjižice…;
• zajednička promocija projekta Connecting separated i prekograničnog područja na međunarodnom turističkom sajmu BIT u Milanu.

OČEKIVANI REZULTATI:

• povećana atraktivnosti prekograničnog područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine kao turističke destinacije kroz brendiranje i promociju oko 170 km rimske rute i revitalizaciju dva (arheološka) lokaliteta putem manjih infrastrukturnih, najvećim dijelom krajobraznih intervencija i postavljanja urbane opreme;
• unaprijeđeno znanje/vještine zaposlenih u turističkim zajednicama i udrugama u cilju stvaranja i promoviranja turističke ponude i pružanja kvalitetne usluge turistima na prekograničnom području;
• podignuta svijesti među građanima i turistima o ponudi, uslugama i znamenitostima prekograničnog područja, uz naglasak na dodatnu vrijednost projekta Connecting Separated za razvoj turizma na prekograničnom području;
• unaprijeđeno znanje i svijesti javnih službenika i građana o revitalizaciji putem manjih infrastrukturnih intevnecija i urbanih instalacija kao atraktora.

PROMOTIVNI VIDEO:

Projekt je sufinanciran sredstvima IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina Europske unije u financijskom razdoblju 2007.-2013.

Scroll to Top Skip to content