Projekt „Integrirani program Salona“ financiran je kroz poziv za „Pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“.

Cilj projekta je iskoristiti sve potencijale starina, iskopina i prostora pod zelenom površinom arheološkog lokaliteta Salona, te prvenstveno izraditi potrebnu projektno – tehničku dokumentaciju s ciljem uspostave i uređenja arheološkog parka Salona, kao i ostalim vrijednim lokalitetima grada te ojačati turističku ponudu s naglaskom na arheološki i kulturni turizam.

NAZIV PROJEKTA: Integrirani program Salona

PARTNERI:

Vodeći partner:

Arheološki muzej u Splitu, http://mdc.hr/split-arheoloski/index.html

Projektni partneri:

Grad Solin (Hrvatska), https://www.solin.hr/

Splitsko-dalmatinska županija, https://www.dalmacija.hr/

LOKACIJA:

Hrvatska: Solin, Splitsko-dalmatinska županija

DATUM POČETKA: 10. prosinca 2016.

DATUM ZAVRŠETKA: 10. travnja 2019.

UKUPNI PRORAČUN: 5.245.750,00 HRK

EU SUFINANCIRANJE: 4.196.600,00 HRK

GLAVNI REZULTATI:

Projektom je izrađena projektno – tehnička dokumentacija za uređenje arheološkog parka Salona koja uključuje arheološku prezentaciju lokaliteta Salone, uspostavu interpretacijskog centra, pokaznih radionica i knjižnice, uspostavu info punkta Salona u Splitu, uspostavu osnovnog sustava komunikacija uključujući zapadni i istočni ulaz u Salonu te integralni sustav interpretacije Salone.
Projektom su izrađeni i strateški dokumenti – Razvoj modela destinacijskog menadžmenta, Strateški plan brendiranja Salone te Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi integriranog programa Salona, a sve s ciljem prezentacije ovog vrijednog arheološkog lokaliteta i njegova stavljanja u funkciju održivog razvoja lokalne zajednice koja podrazumijeva društvenu, ekonomsku i ekološku komponentu.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“
http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj

Scroll to Top Skip to content