Projekt RiTour financiran je sredstvima Europske unije u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina–Crna Gora 2014. – 2020. Cilj projekta je diverzifikacija i promocija turističke ponude urbanih destinacija (Blagaj u Bosni i Hercegovini, Solin u Hrvatskoj, Podgorica u Crnoj Gori) na rijekama jadranskog sliva (Buna, Jadro, Morača) kroz prekograničnu suradnju na održivom razvoju turizma, izgradnju kapaciteta pružatelja usluga te revitalizaciju kulturne baštine i održivo korištenje prirodnih resursa.

Osim izgradnje jednostavne posjetiteljske infrastrukture i nabave tematske opreme u svakom od gradova, projekt je usmjeren na poboljšanje načina upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom kroz suradnju dionika koji imaju različite kompetencije i nadležnosti, zatim aktivaciju ekonomskog potencijala održivog korištenja baštine kroz uključivanje i educiranje ciljanih skupina iz sektora turizma, promociju destinacija na međunarodnoj razini i povećanje broja posjetitelja, te na koncu, podizanje svijesti šire zajednice o važnosti očuvanja baštine i njezina primjerenog korištenja.

AKRONIM: RiTour

NAZIV: Valorizacija kulturne i prirodne baštine kroz prekograničnu suradnju urbanih turističkih destinacija na krškim rijekama jadranskog sliva

PRIORITETNA OS PROGRAMA: PO 3 / Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine

PARTNERI:

Vodeći partner:

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (Hrvatska), http://www.rera.hr/

Projektni partneri:

Grad Solin (Hrvatska)

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije – „More i krš“ (Hrvatska), http://www.dalmatian-nature.hr/

Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona (Bosna i Hercegovina), https://www.hercegovina.ba/index.php/bs/

Grad Mostar (Bosna i Hercegovina), https://www.mostar.ba/

Turistička organizacija Podgorice (Crna Gora), https://www.podgorica.travel/

LOKACIJA:
Hrvatska: Solin, Splitsko-dalmatinska županija
Bosna i Hercegovina: Hercegovačko-neretvanski kanton
Crna Gora: Podgorica

DATUM POČETKA: 1. srpnja 2017.

DATUM ZAVRŠETKA: 31. prosinca 2019.

UKUPNI PRORAČUN: 840.700,03 eura

EU SUFINANCIRANJE: 714.594,99 eura

GLAVNI REZULTATI:

• Poboljšanje, razvoj i implementacija prekograničnih turističkih proizvoda u ciljanim urbanim destinacijama na rijekama jadranskog sliva

• Razvoj turističkih info točaka u ciljanim urbanim destinacijama na rijekama jadranskog sliva

• Izrada strategija održivog razvoja turizma za ciljane gradove na rijekama

• Osposobljavanje relevantnih dionika za vođenje turista i predstavljanje kulturnih i prirodnih vrijednosti urbanih područja jadranskog sliva

• Poboljšanje kulturnih i prirodnih dobara urbanih destinacija na rijekama jadranskog sliva

• Postavljanje 3 turističke info točke (Solin, Mostar, Podgorica)

• Valorizacija Dioklecijanovog akvadukta na izvoru rijeke Jadro

• Očuvanje Posebnog ihtiološkog rezervata Jadro (obnova pješačkog mosta, postavljanje informativnih ploča, postavljanje urbane opreme, uređenje hortikulture u rezervatu)

• Valorizacija antičkog grada Duklja (uređenje pješačkih staza, uređenje okoliša, postavljanje informativnih ploča, nabava prijenosne opreme za turista)

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Scroll to Top Skip to content