NAZIV PROJEKTA: Aktivna i kvalitetna starost

NAZIV POZIVA: „Pridruži se – Aktivni u mirovini“ – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

UKUPNA VRIJEDNOST: 1.918 089,61 HRK

Projekt Aktivna i kvalitetna starost financiran bespovratnim sredstvima ESF u okviru poziva „Pridruži se – Aktivni u mirovini“ – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika,  započeo je u lipnju 2020. i provodit će se do lipnja 2022. Nositelj projekta je Udruga „MI“- Split dok su partneri Gradovi Split, Solin i Kaštela te udruge Sveti Jeronim, Gradsko društvo Crvenog križa Solin, Udruga maslinara Kaštela Mastrinka i Vita plus, udruga za palijativnu skrb. Kroz projekt je planirano uključivanje 300 umirovljenika iz Splita, Solina, Kaštela i Podstrane.

U pet projektnih elemenata jačaju se kapaciteti pet udruga za podršku aktivnom starenju kroz 580 različitih aktivnosti tijekom 24 mjeseca sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne i radne sposobnosti, smanjenja usamljenosti, međugeneracijske suradnje, promocije aktivnog načina života te društvenog sudjelovanja 300 umirovljenika u lokalnoj zajednici.

Projekt razvija 4 inovativna programa u području održivog volontiranja i povratka umirovljenika na tržište rada u kulturi i turizmu. Temeljem 4 znanstvena istraživanja razvijaju se programi aktivnog starenja i lokalne smjernice za socijalno uključivanje umirovljenika u život zajednice.

Projektnim aktivnostima planirano je uključivanje 300 umirovljenika koji će na razne načine dobiti besplatne usluge i podršku kroz lokalne programe aktivnog starenja. Cilj projekta je utjecati na povećanje socijalne uključenosti, a time i kvalitete života umirovljenika na širem području grada Splita.

Ukupna vrijednosti projekta je 1.918 089,61 kuna, od čega je 85 % iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz državnog proračuna. 

Više o aktivnostima projekta bit će dostupno putem www.seniori.hr te na stranicama partnera u projektu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Scroll to Top Skip to content