Projekt „Unaprjeđenje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja DV Cvrčak na području najmlađeg grada u RH – grada Solina te općina Klis, Muć i Dugopolje“ financiran je sredstvima Europske unije u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 100% prihvatljivih sredstava. Glavni cilj projekta je unaprijediti i proširiti usluge ustanove dječjeg vrtića Cvrčak na području grada Solina i općina Dugopolje, Klis i Muć uvođenjem novih usluga produljenog boravka djece u vrtiću sa svrhom olakšavanja poslovnih i obiteljskih obveza njihovih roditelja. Projektom je obuhvaćeno ukupno 18 dječjih kuća u sklopu ustanove Cvrčak Solin, od čega je 14 vrtića smješteno na području grada Solina ( Salona, Sv. Anastazije , Tratinčica, Škrinjica, Paun, Sunčica, Patkica, Labud, Vjeverica, Jadro, Bubamara, Krijesnica, Maslina i Papaline). Ostali vrtići se nalaze u općinama Dugopolje (Maslačak), Klis (Sv. Roko i Sv. Ante) te Muć (Pinokio). Provedbom projekta zaposleno je 36 novih odgajatelja za pružanje dodatne usluge produljenog boravka, 10 odgajatelja za rad s djecom s posebnim potrebama te logoped, psiholog i dva defektologa.
Novu uslugu boravka je dobilo 36 dječjih grupa, odnosno 861 djece.

NASLOV: Unaprjeđenje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja DV Cvrčak na području najmlađeg grada u RH – grada Solina te općina Klis, Muć i Dugopolje

WEB STRANICA PROJEKTA: https://www.vrtic-solin-esf-opuljp.eu/

NOSITELJ PROJEKTA: Grad Solin (Hrvatska), https://www.solin.hr/

PROJEKTNI PARTNERI:

Dječji vrtić Cvrčak – Solin, https://www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/

Općina Dugopolje, https://dugopolje.hr/

Općina Klis, https://www.klis.hr/

Općina Muć, https://www.muc.hr/

LOKACIJA: Solin, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

DATUM POČETKA: 08.08.2018. godine

DATUM ZAVRŠETKA: 08.02.2021. godine

UKUPNI PRORAČUN: 13.523.169,35 kuna

EU SUFINANCIRANJE: 13.523.169,35 kuna

GLAVNI REZULTATI:
• zapošljavanje 36 novih odgajatelja za pružanje dodatne usluge produljenog boravka, 10 odgajatelja za rad s djecom s posebnim potrebama te logoped, psiholog i dva defektologa
• 46 radionica o osobnoj ekologiji usmjerenih odgajateljima, roditeljima i djeci, 46 radionica o zaštiti prirode i endemskih vrsta te 23 zelena izleta za djecu s ciljem upoznavanja djece s okolišem i zaštitom prirode
• edukacije odgojitelja: o primjeni dijagnostičke opservacijske skale za autizam, sportski program, program kulturne baštine, katoličko vjerski program, folklorno stvaralaštvo, kraći program engleskog jezika, preventivni i zaštitni program, glazbeni odgoj, edukativno zaštitna radionica
• oprema vrtića ključnom didaktičkom opremom, obnova inventara i opreme za redovan rad te nabava novih aparata za centralnu kuhinju

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Europskog socijalnog fonda.
http://www.esf.hr/

Scroll to Top Skip to content